Metoder

I mit valg af metoder tager jeg altid udgangspunkt i dig.
Med respekt for dig, dit liv, dine erfaringer og værdier vil du få mulighed for at arbejde med dig selv, åbne op for hidtil uudnyttede ressourcer.
Jeg vil bruge min faglighed og intuition til at åbne for det, der sker i Nuet.

Min tilgang til terapi, coaching og selvudvikling har en eksistentiel og humanistisk indfaldsvinkel.
Det transpersonlige aspekt er en integreret del af mit livssyn.

* Samtaleterapi – Ofte er det utroligt hvad samtale kan løse op for.

* Drømmeterapi – Drømme har relation til det, der sker i ens liv og bruges til at bevidstgøre muligheder og indre viden.

* Tegneterapi – At tegne kan give mulighed for at se problemet udefra. Det er ikke skøntegning men blot nogle enkle streger, der kan give overblik og indsigt.

* Kropsøvelser – Typisk kan gentagelse af en bestemt kropsbevægelse bevidstgøre og forstærke en følelse og løse op for opspændte og tilbageholdte følelser

* Energiøvelser – At skabe balance i kroppens energistrømme bl.a. ved hjælp af healing, traume- og stressforløsende øvelser

* Familieopstilling og Systemisk opstilling – kan bruges til at  afdække og bevidstgøre mønstre fra barndommen, som stadig har indflydelse på dig/jer, mønstre som kan være dybt rodfæstet i slægten, og som ubevidst overføres fra slægtsled til slægtsled, uden bevidsthed herom og nu påvirker dit slægstled, din familie. 

Hvad er ID-psykoterapi ?

Uddannelsen til ID-psykoterapeut er en international anerkendt 4-årig uddannelse.
Uddannelsen er en af Danmarks mest anerkendte psykoterapeutuddannelser og opfylder kvalitetskravene for private psykoterapeutuddannelser.

ID-teorien er udviklet af Ole Vadum Dahl. www.id-psykoterapeutuddannelsen.dk

Fundamentet i ID-terapi er den vestlige psykologis hovedtraditioner. Det giver en bred vifte af arbejdsmetoder, der gør det muligt at tilpasse terapien til den enkelte.

Grundtanken i ID-terapi er, at jo flere sider vi kender af os selv, jo større bliver valgfriheden, bevidstheden og fleksibiliteten i vores liv.
Jo flere ubevidste sider som selvbilleder, tanker og følelser vi bliver bevidste om, jo større er muligheden for at opdage og derved blive vidne til, hvad det er, der sker. Derved bliver vi fri til at handle ud fra en mere selvansvarlig side i os selv. I stand til at rumme os selv fra et ikke-dømmende sted og opdage hvilket unikt væsen vi er.

Uddannelsen er godkendt af:

* Psykoterapeutforeningen i Danmark

* The European Association for Psychoterapy in Europe i Wien (EAP)

* The European Association for Integrative Psychoterapy i London (EAIP)

Psykoterapeut, Coach, Supervisor,  Meditationslærer
Jannie Didia, Vesterbro 18, 9000 Aalborg C
Telefon 29 76 65 85
CVR 35503102

Jannie Didia er certificeret ID-Psykoterapeut, Coach, Supervisor, Parterapi og Mindfulness Meditationsunderviser med egen klinik i Aalborg. Psykoterapi – Coaching – Selvudvikling – Meditation